Hemodializer

  • Wysokoprzepływowy dializator kapilarny

    Wysokoprzepływowy dializator kapilarny

    Cechy ●Doskonała biokompatybilność ●Znaczny efekt retencji endotoksyn ●Ciągła stabilna i wydajna wydajność usuwania toksyn ●Wydajna wydajność usuwania średnich i dużych cząsteczek Szczegóły Doskonała biokompatybilność Na wykresach widać, że PUREMAH w mniejszym stopniu powoduje aktywację aleksyny i zmianę ilościową hemameby .Hemabeba: stosunkowo stabilna Alexin: stosunkowo stabilna Active Surface Management-ASM: Zmniejsz adsorpcję białek i skutecznie zmniej...
  • Niskoprzepływowy dializator kapilarny

    Niskoprzepływowy dializator kapilarny

    Cechy: ● Doskonała biokompatybilność ● Ondulacja i PET (technologia poprawy wydajności) ● Bezpieczna i stabilna wydajność usuwania toksyn ● Znacząca wydajność usuwania małych i średnich cząsteczek Szczegóły Materiał PES — bezpieczniejsza i stabilniejsza wydajność PES vs. PSF: 1. Bardziej stabilna wydajność: PES ma wyższą temperaturę zeszklenia niż PSF 2. Wysoka hydrofilowość: białko mniej adsorbuje w kontakcie z krwią 3. Brak wolnych rodników metylowych: st...