Gabinet Bezpieczeństwa Biologicznego

  • Typ wentylowany serii BSC (B2)

    Typ wentylowany serii BSC (B2)

    Stosowany w laboratoriach mikrobiologicznych, biomedycznych, bezpieczeństwa biologicznego i innych laboratoriach ochrony bezpieczeństwa biologicznego.Zaawansowana technologia oczyszczania powietrza i konstrukcja komory podciśnieniowej zapewniają ochronę próbek ludzi i środowiska.Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się szkodliwych cząstek stałych i aerozoli.

  • Seria BSC cyrkulacyjna do pomieszczeń (A2)

    Seria BSC cyrkulacyjna do pomieszczeń (A2)

    Stosowany w laboratoriach mikrobiologicznych, biomedycznych, bezpieczeństwa biologicznego i innych laboratoriach ochrony bezpieczeństwa biologicznego.Zaawansowana technologia oczyszczania powietrza i konstrukcja komory podciśnieniowej zapewniają ochronę próbek ludzi i środowiska.Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się szkodliwych cząstek stałych i aerozoli.